Tvorba postav

Text níže je aktuální i pro tento ročník Arkham LARPu. Časem se zde objeví i konkrétnější informace a návrhy na postavy.

Na Arkham LARPu se budou objevovat postavy vytvořené z největší části vámi. Organizátoři pro Vás budou připravovat několik návrhů na postavy, pro které bychom už předem měli nějaké zápletky, nebo máme pocit, že zapadají do světa. Popis, který vám dáme ale nebude většinou delší, nežpár vět a dopilovat postavu již bude na vás. A protože vytvoření a provázání takového množství postav je pro nás náročný úkol, vytvořili jsme pro vás seznam témat a bodů, u kterých nám připadá důležité, abyste si na ně za svou postavu odpověděli. Vaše odpovědi nám mohou poskytnout řadu vodítek, jak historie jednotlivých postav propojit, nebo vám vytvořit zápletky a situace na míru, a navíc i vám mohou pomoci ztvárnit živě a zajímavě svou postavu. Přečtení a promyšlení odpovědí na následující otázky oceníte při vyplňování přihlašovacího formuláře i psaní historie postavy.
Nebojte se ani toho, že by vaše odpovědi byly málo originální – méně je někdy více a zdánlivě „nudná“ postava je lepší, než neobvyklý a kuriozní kousek, pokud je na rozdíl od něj konzistentní, a smysluplná a dobře zahratelná. Rozhodně nedoporučujeme, aby vaše postava vystupovala z řady ve všech směrech, nicméně pár drobných zvláštnůstek má každý, že?

A zde již ochutnávka otázek, na které se vás budeme ptát:

 • Jméno postavy? Její věk?
  • Pro někoho nejsnadnější a pro někoho nejobtížnější otázky. Při výběru jména se řiďte tím, že se nacházíme ve spojených státech po roce 1920. Ve jméně se může skrývat i něco o původu postavy, nebo její rodiny.
  • Věk obecně doporučujeme volit nepříliš odlišný od Vašeho, pokud pro to nemáte nějaký zajímavý důvod. Od věku postavy se pak bude odvíjet řada jejích názorů, ale i případná přímá účast na některé historické události, např. zda bojovala v první světové válce.
 • Odkud postava pochází? Z jakých sociálních poměrů?
  • Narodila se v Bostonu? (Boston je nejbližší velké město) V malém městě, na vesnici? Možná přímo v zapadlém Morrowbay? Narodila se vůbec ve spojených státech?
  • A co její rodiče? Čím se živili, jak postavu vychovávali, v jakých poměrech žili? Byli chudí dělníci či nádeníci, nebo patřili mezi smetánku? Je v příbuzenstvu postavy někdo bohatý, na jehož útraty žili, nebo jsou dokonce potomky nějakého evropského šlechtice? To všechno může výrazně ovlivnit postoje a názory postavy, její reakce na porušování zákonů, či násilí…
 • Žijí stále rodiče postavy?
  • Pokud jsou rodiče stále naživu, stýká se s nimi postava? A pokud ne, proč? Pohádali se? Nebo mají výborný vztah a často se navštěvují? 
  • Má postava mnoho příbuzných, sourozenců? Nebo je jedináček? Stýkají se členové rodiny při velkých svátcích, jako je Díkuvzdání nebo Vánoce?
  • Založila postava vlastní rodinu? Má manželku/manžela? Nějaké děti? Nebo snad udržuje v tajnosti a strachu z odhalení homosexuální vztah? 
 • Jaké jsou morální zásady postavy?
  • Porušuje zákony? A vnímá to jako špatné, nebo vždy najde nějaké ospravedlnění pro své činy? Kradla někdy? Zabila by? Ublížila dítěti? Udeřila ženu? Kde jsou hranice, za které by postava nikdy nezašla? Nezapomeňte, že v civilizovaném světe je vražda jedním z nejhorších zločinů a pro většinu lidí je to ne poslední, ale zcela nemyslitelné řešení problémů. 
  • Co se stalo, že jí tohle nedělá problém? Může za to nějaká traumatická událost, nebo je sociopat od narození? Co by dokázalo tyto zásady rozbít? 
  • Jak se postava staví k přísné morálce, diktované upjatou společností či církví? Nebo se na druhou stranu bojí násilí a děsí ji už jen představa toho, že by měla někoho udeřit? 
 • Jak je na tom postava s náboženstvím? A co její názory na některá ožehavá aktuální témata?
  • K jaké církvi se postava hlásí? Nebo jí nevadí pohoršené pohledy sousedů a je ateista? Jak se staví k právům žen? Měly by mít možnost volit? 
  • Co prohibice? Je to postavě jedno, nebo si na černo kupuje alkohol? 
  • Postoj postavy k Afroameričanům? Odsuzuje hnutí kukluxklan? Nebo jej skrytě podporuje, či je dokonce jeho členem? 
  • A jak se staví k evropským přistěhovalcům? A co světová válka? Bojovala postava v Evropě? Jaký má postoj k veteránům, nebo obecně k tomu, že se USA účastnila tohoto konfliktu?
 • Jaké jsou cíle a sny postavy?
  • Nemluvme nyní o krátkodobých nebo snadno dosažitelných cílech, ale o tom, o čem postava skutečně sní. Chtěla by mít rodinu? Nebo od té své naopak navždy utéct? Vlastnit firmu, stát se náčelníkem policie, nebo kmotrem? Vlastnit dům na pobřeží, mít kancelář ve věžáku, rozluštit prastaré svitky ze zaprášené knihovny bostonské univerzity, pomstít smrt své sestry, či se proslavit a hrát v nejslavnějších divadlech na Broadwayi? Nebo prostě jen vydělat dost peněz, aby mohla v klidu sedět ve svém bytě, číst si a poslouchat gramofon až do omrzení? 
  • Jak daleko by postava zašla, aby svých snů dosáhla?
 • Co má postava ráda?
  • Západy slunce, dobrou knihu, zvířata, automobily? Své přátele? Divadlo? Každý má něco rád, a většinou jsou to právě maličkosti, které zpříjemňují život. I masový vrah se může rozplývat štěstím nad malým koťátkem.
 • Co postava nenávidí?
  • Západy slunce? Špatné knihy? Černochy? Prezidenta? Církev? Divadlo? Přecpané autobusy? A jak na takové věci reaguje? Rozběsní se k nepříčetnosti, nebo upadne do deprese? I největší flegmatik najde něco, co vyvolá na jeho tváři alespoň rozmrzelý výraz.
 • Čeho se postava bojí?
  • Stáří? Že bude zapomenuta? Vyvolává v ní něco skutečně panickou hrůzu? Co třeba pavouci? Tma, oheň, nebo to, že by měla mluvit na opačné pohlaví? Krev? Jak postava reaguje, když se setká se zdrojem svého strachu? Ztuhne? Utíká? Nebo jí popadne neovladatelný amok?
 • Jak postava reaguje ve vypjatých situacích?
  • Toto je naznačeno již v předchozích otázkách, ale okruh je mnohem širší. Jak postava reaguje, když na ní někdo křičí, když je pod tlakem? Je hádavá? Alibistická? Nebo se umí postavit problémům? Stahuje se z konfliktu, i když má pravdu? Nebo hájí své stanovisko, i když jí někdo dokáže, že se mýlí? Jak reaguje na násilí? Rozpláče se, když dostane facku? Nebo je agresivní? Zmatkuje ve stresu?
 • Jak se postava staví k nadpřirozenu?
  • Jak se staví k náboženským zázrakům? Ke zprávám o vílách a skřítcích? K závanu chladného vzduchu, když sedí v klidu sama doma u krbu, nebo když najednou zakvílí meluzína v komíně? Je postava pověrčivá, nebo naopak stojí nohama pevně na zemi?